Bartosz Soloch

Sądy ignorują wyrok TK w sprawie opłat handlowych innych niż marża

Sądy powszechne ignorują wyrok TK w sprawie opłat handlowych innych niż marża z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nieuczciwa reklama - kto za nią odpowiada

Przedsiębiorca odpowiada za nieuczciwą reklamę, nawet jeżeli została opracowana dla niego przez firmę zajmującą się zawodowo taką działalnością i nie miał on bezpośredniego wpływu na jej treść.