Cezary Wójcik

Cezary Wójcik: Nie fałszować bilansu korzyści z uczestnictwa Polski w UE

W ubiegłym tygodniu jeden z posłów Solidarnej Polski zasugerował negatywny bilans członkostwa Polski w UE.

Ekonomia ujemnych stóp procentowych

Nigdy nie było jeszcze tak źle, by obniżać stopy poniżej zera – do dzisiaj. Banki centralne robią to z powodu problemów gospodarczych i politycznych.