Andrzej Janiszowski

Złudne bezpieczeństwo dostaw

W perspektywie najbliższych trzech–czterech lat krajowy bilans gazowy wydaje się bezpieczny, niemniej w obecnej sytuacji geopolitycznej nie można osiąść na laurach – piszą eksperci rynku gazu z EY.

Nowa jakość regulacji sektora energetycznego

Wyzwania stojące przed sektorem uzasadniają rozpoczęcie dyskusji nad narzędziami stosowanymi przez prezesa URE. Jego decyzje często są poddawane weryfikacji sądowej, co powoduje brak stabilizacji oraz opóźnia ich wejście w życie nawet o kilka lat