Anna Zalesińska

Prawnicy o zmianach w sądownictwie: Temida wolna od reliktów

Zbyt wiele lat zostało zmarnowanych w sądownictwie. Zbyt długo tkwi ono w rozwiązaniach archaicznych. Czy przez kolejne dekady ma być tak nadal, czy jednak należy pomyśleć o kompleksowych rozwiązaniach, które odpowiedzą na potrzeby nie petentów, lecz klientów wymiaru sprawiedliwości? – polemizują prawnicy Andrzej Templin i Anna Zalesińska.

Przepisy dotyczące informatyzacji sądów

Przepisy dotyczące informatyzacji sądów to kompromis pomiędzy konieczną centralizacją systemów informatycznych a równowagą władzy wykonawczej i sądowniczej – piszą eksperci.