Mariusz Załucki

Czy w adwokaturze jest miejsce dla pracowników nauki?

Odpowiedź na to pytanie wielu wydaje się oczywista. Do niedawna także mnie. Wydarzyło się jednak coś, co zainspirowało mnie do zajęcia stanowiska w tej sprawie, które nie powinno wywołać jakiejś dyskusji, gdyż sprawa tego nie wymaga. Jest bowiem ewidentna.