Agnieszka Wachowska

50-proc. koszty twórców – twardy orzech do zgryzienia - komentują Agnieszka Wachowska i Joanna Jastrząb

Zatrudniający twórców zmagają się nie tylko z nieprecyzyjną zmianą przepisów, ale również z niekorzystnymi interpretacjami Krajowej Izby Skarbowej – piszą Agnieszka Wachowska i Joanna Jastrząb.

Odsprzedaż oprogramowania tylko na oryginalnym nośniku

Sprzedaż kopii materialnej i niematerialnej jest porównywalna z ekonomicznego punktu widzenia i nie ma powodu, aby różnicować te dwa sposoby dystrybucji – cytują prawnicy.

Jest szansa na rozwój łączności w Polsce

Na rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej skorzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale i końcowi użytkownicy. Pozwalają na to obowiązujące od 1 lipca przepisy. Szkoda jednak, że w nowych regulacjach zabrakło niektórych postulatów środowiska, jak choćby obniżenia opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej – piszą eksperci Agnieszka Wachowska i Magdalena Gąsowska.