Zbigniew Szczęsny

Szczęsny: Dyktat biskupów

Cała historia Kościoła dowodzi, że jest on instytucją podatną na demoralizację w stopniu nie mniejszym niż hierarchiczne instytucje świeckie – pisze współzałożyciel Stowarzyszenia Koalicja Ateistyczna.

Przeciw państwu wyznaniowemu

Kościół występuje jako sprawny, godny zaufania partner, który potrafi zawrzeć z władzą polityczną korzystny dla siebie kontrakt – pisze działacz Stowarzyszenia Koalicja Ateistyczna.