Jacek Pakuła

Pomoc materialna dla studentów wymaga zmian

Nawet jeśli nie ma woli do dyskusji o odpłatności za studia, to nie można pomijać problemu, jakim jest migracja lekarzy kształconych za publiczne pieniądze.

O zmianach w stypendiach dla najzdolniejszych studentów

Kilka miesięcy od uchwalenia noweli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje kolejne zmiany, a Rzecznik Praw Obywatelskich de facto zakreśla ramy ewentualnej niezgodności zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta z zasadą równości obywatela wobec prawa.