Małgorzata Zalewska

Niech uczniowie uczą się finansów

Ostatnio wiele mówi się o edukacji, ale nadal za mało o edukacji finansowej Polaków. Ich wiedza jest coraz większa, ale wciąż niewystarczająca. Jest też silnie związana ze stopniem ich włączenia w system finansowy. Stosunkowo liczne jest grono osób wykluczonych, które nie korzystają z żadnych usług finansowych i często nawet nie wiedzą, jak mogłyby zacząć z nich korzystać w sposób bezpieczny. Dopóki Polacy będą wierzyli, że są inwestycje finansowe pozbawione ryzyka, dopóty będą afery i ludzkie dramaty.

Spółdzielcze wyzwania

Model bankowości spółdzielczej jest do zmiany. Wyzwaniem dla sektora jest zasada „jeden członek – jeden głos" oraz sposób lokowania wolnych środków finansowych.

Bankowe wyzwania 2015

Początek roku sprzyja kreśleniu wizji i wskazywaniu wyzwań. Celowo nie nazywam ich marzeniami ani postanowieniami noworocznymi.