Marcin Balicki

Walka o własność intelektualną w branży gier komputerowych

Im więcej polskich producentów debiutuje na międzynarodowym rynku gier komputerowych, tym większe staje się prawdopodobieństwo, że będą oni uczestnikami sporów o naruszenie praw własności intelektualnej. A tych jest w tej branży niemało. Rzecz może dotyczyć chociażby wykorzystania w grze cudzego znaku towarowego.

Rynek z perspektywami

Rynek producentów opakowań jest z punktu widzenia instytucji finansowej jednym z bardziej interesujących, dynamicznie rozwijających się sektorów. W mojej ocenie mają na to wpływ dwie grupy czynników.

Marcin Balicki: Leasing daje swobodę

Branża meblarska to około 25 tys. firm stanowiących jeden z ważniejszych elementów polskiej gospodarki. Od kilku lat dynamika wzrostu produkcji w tym sektorze wynosi ok. 8 proc. w skali roku i jest wyższa niż dynamika wzrostu PKB. Rosną w branży inwestycje w technologie zwiększające zdolności produkcyjne oraz nakłady na innowacje.

Znaki towarowe: świadectwo ochronne dla towarów sprzedawanych na Ukrainie

Ukraińskie przepisy wykluczają udzielenie ochrony na oznaczenie sprzeczne z „zasadami moralnymi”, dobrymi obyczajami bądź porządkiem publicznym.

Prawa autorskie: ochrona designu na Ukrainie

Przykładanie wagi do wzornictwa produktów i powiązana z tym obawa o ich podrabianie są coraz ważniejszym elementem strategii innowacyjnych przedsiębiorstw. Obok znaków towarowych jest to najpopularniejszy sposób zabezpieczania własności przemysłowej, w dodatku tani i szybki.

Przedmiot ochrony ukraińskiego wzoru użytkowego

Rodzimi przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że przedmiotem ochrony ukraińskiego wzoru użytkowego może być zarówno produkt, jak i proces z jakiejkolwiek dziedziny techniki.

Ukrpatent: Jak uzyskać ochronę własności intelektualnej na Ukrainie

W postępowaniu przed Ukrpatentem i Państwową Służbą Własności Intelektualnej podmioty zagraniczne obowiązuje przymus rzecznikowski.