Piotr Szlanta

Bitwa pod Passchendaele. Ofensywa utopiona w błocie

Trzecia bitwa pod Ypres, zwaną także bitwą pod Passchendaele - jedna z najkrwawszych bitew I wojny światowej - toczona była od końca lipca do początków listopada 1917 r. Dziś mija 95 lat od jej zakończenia

Magdeburg Marszałka

Po kryzysie przysięgowym 22 lipca 1917 roku Piłsudski został aresztowany i wywieziony z Warszawy.

Sowieci: Bolszewickie poczucie humoru

Propagandy sowiecka i niemiecka nazywały Polskę „bękartem traktatu wersalskiego” lub „ropiejącym wrzodem” tej części Europy. Istnienie Rzeczypospolitej szczególnie doskwierało tym, którzy szermowali hasłami czy to niesienia rewolucji proletariackiej, czy to odebrania „zagrabionych” przez Rzeczpospolitą ziem. Józef Piłsudski dla Niemców i Rosjan, komunistów i bolszewików był nieprzejednanym wrogiem i twardym przeciwnikiem w grze dyplomatycznej.

Niemcy: Na pohybel Polsce

Także w Niemczech odnoszono się do restytuowanej Rzeczypospolitej, jeśli nie z otwartą nienawiścią, to co najmniej z niechęcią i drwiną

Niemcy: Konfederacja sulejowska

Jedną z przyczyn zamachu majowego było narastające zagrożenie ze strony Niemiec. W 1925 r. rozpoczęła się zainicjowana przez Niemcy wojna celna, boleśnie godząca w polską gospodarkę

Niemcy: naród niemiecki opłakuje Marszałka

Według badacza stosunków polsko-niemieckich w okresie międzywojennym Eugeniusza Cezarego Króla oprawa pożegnania Piłsudskiego w Niemczech daleko odbiegała od zwyczajowej w takich sytuacjach kurtuazji

Niewielkie zdobycze, wielkie straty

Na początku 1915 roku wynik zmagań w I wojnie światowej wciąż był trudny do określenia. Zachodni front ustabilizował się po zatrzymaniu ofensywy niemieckiej, a na froncie wschodnim po początkowych klęskach, a potem sukcesach Rosji siły państw centralnych stopniowo zaczęły uzyskiwać przewagę

Szabla i koń kontra karabin maszynowy

W okresie poprzedzającym wybuch wielkiej wojny wojskowi nie zdawali sobie sprawy, że epoka kawalerii odchodzi do przeszłości

Austro-Węgry w opałach

Pod datą 5 sierpnia 1914 roku brytyjski polityk lord Ester zanotował: „Jeśli niemiecki cesarz jest Napoleonem, powtórzy się kampania 1812 roku. Jeśli nie jest, po miesiącu od wymarszu Rosjan będzie załatwiony”. Rosyjski walec, który miał zająć Berlin, został jednak rozbity pod Tannenbergiem. Rosjanie ruszyli więc przeciwko monarchii habsburskiej.

Związek Walki Czynnej

W 1908 roku w Rosji ostatecznie dogasła rewolucja. Członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej-Frakcji Rewolucyjnej zaczęli się przenosić do Galicji, gdzie autonomia pozwalała na przygotowanie się do walki z rosyjskim zaborcą o niepodległą Polskę. Owocem pracy organizacji strzeleckich były kadry dla przyszłego Wojska Polskiego.