Monika Florczak-Wątor

Spór o SN: zła procedura to nieważne wybory

Nieważnie zainicjowana procedura wyboru sędziów nie może się zakończyć w sposób ważny.

Monika Florczak-Wątor o referendum konsultacyjnym w sprawie nowej Konstytucji

Prezydent planuje przeprowadzenie referendum konsultacyjnego, które nie jest w polskim porządku prawnym przewidziane.

Mariusz Muszyński zaklina rzeczywistość

W państwie prawa sędziowie TK nie muszą wykazywać swej legitymacji do orzekania