Edyta Defańska-Czujko

Defańska-Czujko, Carbol-Majnusz: Problemy kontroli covidowego wsparcia

Przepisy tarczy antykryzysowej – czy to w zakresie np. zasad rozliczenia, czy merytorycznych przesłanek niezbędnych do udzielenia dofinansowania – są niezwykle lakoniczne i budzą wiele wątpliwości. Brak precyzyjnych przepisów nie daje pewności, czy organ powinien domagać się zwrotu pieniędzy na drodze postępowania administracyjnego czy cywilnego.

Defańska-Czujko, Borówka: Digitalizacja w HR a prawo pracy

Nastały takie czasy, że dział personalny w przedsiębiorstwie może funkcjonować bez personalnego kontaktu z pracownikami, a umów nie trzeba zawsze drukować. I, jak się okazuje, wszystko może działać bardzo sprawnie.

Akta pracownicze - zmiany od 2019 roku

Od 2019 r. teczki osobowe pracowników należy prowadzić według zmienionych zasad. Obowiązuje nowy podział na części i konieczność przechowywania dodatkowych dokumentów.

Pracownik ma mało czasu na pozew przeciwko pracodawcy

Pracownik ma prawo odwołać się od wypowiedzenia umowy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu pisma w tej sprawie, a jeśli była to dyscyplinarka – ma na to 14 dni. Niedługo obydwa te terminy mogą się wydłużyć do 30 dni.