Wojciech Charemza

Niepewność: nowe miary i wyzwania

Dane statystyczne mówią nam, że wszystko jest w porządku, ale lektura gazet i codzienne wiadomości powodują odczucie, że „coś wisi w powietrzu". Oczywistym pytaniem jest, jak to „coś" zmierzyć – piszą ekonomiści.