Tomasz Darowski

1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy o prostej spółce akcyjnej. Pierwsza na świecie prosta spółka akcyjna

Tylu było entuzjastów prostoty, że aż system nie wytrzymał i co chwila się zawieszał.

Tarcza antykryzysowa 4.0 zmienia ustawę o kontroli niektórych inwestycji

Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (czyli, w uproszczeniu, Tarcza 4.0) wprowadza daleko idące zmiany Ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

Nowe zasady zbywania udziałów w spółkach komunalnych

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie określa przykładowych procedur wyłaniania nabywcy udziałów. Ustawodawca pozostawił w tym względzie dużą samodzielność organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe myśliwce dla polskiej armii – jak sfinansować ich zakup

Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie wieloletniego programu przez Radę Ministrów, opartego na właściwej strategii rozwoju. Wtedy wydatki mogą przekroczyć limit z ustawy budżetowej.

Projekt ustawy o działalności kosmicznej po konsultacjach

Sektor kosmiczny stanowi jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie gałęzi gospodarki, której rozwój prowadzi do postępu technicznego w innych branżach – uważają eksperci.