Anna Glapa

Zwolnienia podatkowe – nowe podejście fiskusa

Uwzględniając dotychczasową praktykę i jej konsekwencje, warto zauważyć, że zwolnienie z podatku CIT udzielane na podstawie decyzji o wsparciu czy wykonywaniu działalności w SSE stanowi de facto pomoc publiczną dla przedsiębiorców.

Cała Polska specjalną strefą - komentuje Anna Glapa

Wsparcie w postaci zwolnienia z podatku uzyskają przedsiębiorcy na terenie całego kraju, a nie tylko w wybranych lokalizacjach – zauważa Anna Glapa.

Zamówienia publiczne - decyzję gminy o zamówieniu in-house należy uzasadnić

Prawo zamówień publicznych powinno być postrzegane jako narzędzie do realizacji zadań publicznych, dla których nadrzędnym celem powinno być efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych – uważają eksperci.