Marcin Zwolski

Sybir to nie tylko Syberia

10 lutego obchodzimy rocznicę sowieckich deportacji obywateli polskich w głąb Związku Radzieckiego. Składane są kwiaty, palone znicze, odsłaniane pomniki. Jest to data symboliczna, wspominamy wówczas ofiary wszystkich prowadzonych tam operacji przesiedleńczych. Również tych poprzednich – zarówno bolszewickich, jak i carskich.

Z Sybiru na Powstanie, z Powstania na Sybir

Czy historia młodzieńców walczących na gruzach Warszawy może zazębiać się z dziejami ich rodaków, którzy przeżyli gehennę sowieckiego zesłania i łagrów?

Zbrodnia (nie)doskonała

Rodziny skazano na cierpienie, nieraz i na śmierć, aby zawczasu uciszyć ich głos – pisze w rocznicę katyńskiego ludobójstwa historyk z Muzeum Pamięci Sybiru.

Zwolski: 17 września, nie wcześniej, nie później

Tego dnia dokonały się rzeczy kluczowe dla wojny. To nie tylko data ważna dla Polaków, ale dla całej ludzkości. Dzień ten zmienił losy świata – twierdzi historyk z Muzeum Pamięci Sybiru.