Joanna Kisielińska-Garncarek

Świadek nadal potrzebny? (R)ewolucja w postępowaniu cywilnym

Czy składanie zeznań przez na piśmie powinno stać się regułą w postępowaniu cywilnym czy też musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami występującymi w danej sprawie? Nowelizacja k.p.c. nie odpowiada na wiele istotnych pytań.

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego a usprawnienie procesów sądowych

Pozostawienie praktyce orzeczniczej zaproponowanych w kodeksie postępowania cywilnego rozwiązań może nie usprawnić postępowań.

Nowe postępowanie cywilne może być dobrą zmianą dla stron procesu

By zmiany proponowane w procedurze cywilnej rzeczywiście mogły usprawnić postępowania, powinny uwzględniać głosy sędziów. To od nich zależy, czy nowości będą traktowane jako pomocny instrument, czy jedynie jako kolejny obowiązek.