Adam Rutherford

Adam Rutherford. „Tak samo inni. Dlaczego rasizm jest bez sensu” - fragment

Kiedy patrzy się na wyniki IQ na całym świecie i w różnych populacjach, obraz jest daleki od wyrazistości, ale pojawiają się pewne niezaprzeczalne różnice. Ważne jest zrozumienie naukowych uwarunkowań leżących u ich podstaw.

Adam Rutherford. Po co człowiekowi wojna

Walka i rywalizacja stanowią główne motory zmian ewolucyjnych. Jednak w przyrodzie nie obserwujemy zaplanowanych i długotrwałych działań zbrojnych między grupami zwierząt, które odpowiadałyby definicji wojny.

Karol Wielki, Christopher Lee i ty

Z prostej logiki wynika, że obecnie żyje na świecie więcej ludzi niż w dowolnym momencie w przeszłości, co oznacza, iż znacznie mniejsza grupa odgrywa rolę wielokrotnych przodków dzisiejszych mieszkańców Ziemi.