Stefan Kawalec

Jak „ugryźć” problem mieszkaniowy

Należy przezwyciężyć bariery podaży gruntów nadających się do zabudowy.

Stefan Kawalec: Przyszłość Polski jako państwa przyfrontowego

Z chwilą ataku Rosji na Ukrainę Polska stała się państwem przyfrontowym. Napięcie i ryzyko konfliktu zbrojnego z udziałem naszego kraju utrzymywać się może przez wiele lat. Jest to wyzwanie dla funkcjonowania gospodarki i demokratycznych instytucji.

Stefan Kawalec: Czy można ulżyć kredytobiorcom i ułatwić zadanie RPP

Problem rosnących rat kredytów mieszkaniowych można złagodzić, umożliwiając kredytobiorcom inne rozłożenie płatności – tak by w okresie bardzo wysokich stóp procentowych ograniczyć spłaty kapitału kredytu.

Udomowienie – tak! Upaństwowienie – nie!

Dla rozwoju naszej gospodarki potrzebujemy banków, które będą miały swoje centra decyzyjne w Polsce, lecz nie powinny być to banki kontrolowane przez państwo.

Nie rezygnujmy z własnej waluty

Euro, mające stanowić ukoronowanie procesu integracji europejskiej, rozsadza Unię od środka – piszą ekonomiści.

Przyszłość strefy Euro

Gościem programu Marcina Piaseckiego #RZECZoBiznesie był Stefan Kawalec, były wiceminister finansów.