Krzysztof Zagórski

Pożegnanie z mądrością

Mądrość to zdolność do właściwego wykorzystania istniejącej wiedzy w poprzek opłotków między dyscyplinami naukowymi. Odkąd kariery naukowe robi się w silosach wąskich specjalizacji, uczeni nie potrafią identyfikować szaleństwa w życiu społecznym, a przede wszystkim w wielkiej i największej polityce.

Czas dziwnej stagflacji

Podobnie jak w latach 70. XX wieku ekonomiści zostali zaskoczeni rozerwaniem związku pomiędzy restrykcyjną polityką pieniężną banków centralnych walczących z inflacją a poziomem bezrobocia.

Emocjonalnie nieinteligentni

Trzeba się poważnie zastanowić nad przyczynami niechęci do inwestowania w nowoczesny rozwój, nad korzeniami kultu „bóstwa wódki i kiełbasy”.

Praworządność a rozwój

Im lepsze oceny jakości rządzenia we wszystkich badanych krajach, tym wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego – piszą naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego.

Europa między emocjami a racjonalnością

Polska nie jest jedynym krajem na naszym kontynencie, który przesuwa się w kierunku grupy zależnych krajów emocjonalnych, które mają niski poziom inwestycji, ale wysokie aspiracje konsumpcyjne, zaspokajane kosztem uzależnienia od światowych rynków finansowych.

Oczekiwania rozgrzane do czerwoności

Kolejne grupy społeczne i zawodowe będą żądać podwyżek płac i dochodów w związku z wysokim wzrostem PKB w polskiej gospodarce.

Czy społeczeństwo pozwoli na odbicie inwestycyjne w 2018 r.?

Rok temu, publikując w „Rzeczpospolitej" (28 grudnia 2016) tekst „Czy w 2017 roku nastąpi odbicie", mieliśmy wiele obaw. Bazując na społeczno-ekonomicznych danych z lat 1999–2015, skupionych w syntetycznym wskaźniku ALK (jego opis – w ramce), przewidywaliśmy spadek tempa rozwoju gospodarki, ale i obiektywnych oraz subiektywnych aspektów stanu społeczeństwa w 2016 r. i bardzo umiarkowany wzrost w 2017 r.

Wróżenie ze wskaźników

W 2016 r. może nastąpić pogorszenie równowagi społeczno-ekonomicznej – piszą naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego.