Jan Śpiewak

Rzecznik przyszłych pokoleń

Wymierające ekosystemy i coraz mniej stabilny klimat to palące dowody na wyczerpanie się obecnego modelu gospodarki. Największe koszty katastrofy poniosą dopiero nasze dzieci i wnuki - piszą aktywiści miejscy.

Zmiana przychodzi z miast

Przed ruchami miejskimi stoi dziś wyzwanie. Musimy jasno określić się politycznie i ideowo, i przedstawić projekt „państwa-miasta" opartego na miejskiej solidarności, który będzie alternatywą do obecnie uprawianej polityki – piszą działacze samorządowi.