Michał Wojciechowski

Zamówienia publiczne: Jak stosować klauzule waloryzacyjne

W dobie rosnących cen materiałów budowlanych, a także wciąż panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2, polski ustawodawca widzi w rynku zamówień publicznych źródło impulsu do pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Odpowiedzialność współkonsorcjantów za nierzetelność ich partnera

Niezwykle istotnym kryterium doboru partnera biznesowego jest jego rzetelność. Dotyczy to nie tylko rynku prywatnego, ale też rynku zamówień publicznych.

Umowa ramowa w przetargach: elastyczne rozwiązania, ale też ograniczenia

Umowa ramowa to system zamknięty – raz dopuszczeni do niego wykonawcy (którzy przeszli kwalifikację) pozostają oferentami w trakcie całego okresu trwania umowy.

Michał Wojciechowski, Paweł Gruszecki: Ma być jeszcze bardziej cyberbezpiecznie

Planowane zmiany przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa będą miały bezpośrednie przełożenie na procedury zakupowe podlegające regulacji nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, które będą w toku po 31 grudnia 2020 r. Dostawcę sprzętu lub oprogramowania wykluczy z przetargu ocena wysokiego ryzyka.

Należyta staranność wykonawcy w zelektronizowanym przetargu

Nie wymaga się od wykonawców, by codziennie sprawdzali w urzędzie pocztowym czy nie oczekują na nich nowe listy. Nie można więc im nakazać nieustannego monitorowania platformy elektronicznej.

Koronawirus: dlaczego zamawiający muszą być odważni w myśleniu o potrzebach

Innowacyjność powinna objąć w krótkiej przyszłości cały sektor publiczny. To nie jest fanaberia wybranych zamawiających. To wymóg sprostania wyzwaniom cywilizacyjnym, także tym dramatycznym jak obecna pandemia. Michał Kania, Michał Wojciechowski

Przetargi: zielone zamówienia publiczne to już nie tylko szansa, ale konieczność

Przeciwdziałanie zmianom klimatu odbywa się na wielu płaszczyznach aktywności sektora publicznego. Jedną z nich powinny być tak zwane zielone zamówienia publiczne.

Przetargi - zielone zamówienia publiczne

Zielone zamówienia publiczne mogą pomóc nie tylko w likwidowaniu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, ale także napędzać innowacje w gospodarce – zapewniając jednocześnie celowe, racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych.

Publiczne szpitale muszą być interoperacyjne

Systemy informatyczne służby zdrowia powinny mieć jak najwięcej funkcjonalności, by dobrze współpracować z systemami innych obszarów. To ważne dla dobra pacjentów w erze cyfrowej rewolucji.

Michał Wojciechowski: Konstytucja sprzeczna z konstytucją

Państwo polskie nie jest rządzone demokratycznie, lecz oligarchicznie, gdyż przedstawiciele narodu zachowują się w praktyce jak oligarchiczna grupka. To w pewnym sensie efekt rozwiązań przyjętych w konstytucji – pisze filozof.