Michał Wojciechowski

Odpowiedzialność współkonsorcjantów za nierzetelność ich partnera

Niezwykle istotnym kryterium doboru partnera biznesowego jest jego rzetelność. Dotyczy to nie tylko rynku prywatnego, ale też rynku zamówień publicznych.

Umowa ramowa w przetargach: elastyczne rozwiązania, ale też ograniczenia

Umowa ramowa to system zamknięty – raz dopuszczeni do niego wykonawcy (którzy przeszli kwalifikację) pozostają oferentami w trakcie całego okresu trwania umowy.

Michał Wojciechowski, Paweł Gruszecki: Ma być jeszcze bardziej cyberbezpiecznie

Planowane zmiany przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa będą miały bezpośrednie przełożenie na procedury zakupowe podlegające regulacji nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, które będą w toku po 31 grudnia 2020 r. Dostawcę sprzętu lub oprogramowania wykluczy z przetargu ocena wysokiego ryzyka.

Należyta staranność wykonawcy w zelektronizowanym przetargu

Nie wymaga się od wykonawców, by codziennie sprawdzali w urzędzie pocztowym czy nie oczekują na nich nowe listy. Nie można więc im nakazać nieustannego monitorowania platformy elektronicznej.

Koronawirus: dlaczego zamawiający muszą być odważni w myśleniu o potrzebach

Innowacyjność powinna objąć w krótkiej przyszłości cały sektor publiczny. To nie jest fanaberia wybranych zamawiających. To wymóg sprostania wyzwaniom cywilizacyjnym, także tym dramatycznym jak obecna pandemia. Michał Kania, Michał Wojciechowski

Przetargi: zielone zamówienia publiczne to już nie tylko szansa, ale konieczność

Przeciwdziałanie zmianom klimatu odbywa się na wielu płaszczyznach aktywności sektora publicznego. Jedną z nich powinny być tak zwane zielone zamówienia publiczne.

Przetargi - zielone zamówienia publiczne

Zielone zamówienia publiczne mogą pomóc nie tylko w likwidowaniu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, ale także napędzać innowacje w gospodarce – zapewniając jednocześnie celowe, racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych.

Publiczne szpitale muszą być interoperacyjne

Systemy informatyczne służby zdrowia powinny mieć jak najwięcej funkcjonalności, by dobrze współpracować z systemami innych obszarów. To ważne dla dobra pacjentów w erze cyfrowej rewolucji.

Michał Wojciechowski: Konstytucja sprzeczna z konstytucją

Państwo polskie nie jest rządzone demokratycznie, lecz oligarchicznie, gdyż przedstawiciele narodu zachowują się w praktyce jak oligarchiczna grupka. To w pewnym sensie efekt rozwiązań przyjętych w konstytucji – pisze filozof.

Jak będzie można realizować zarząd sukcesyjny

Zarządca sukcesyjny ma zapewnić ciągłość istnienia i funkcjonowania firmy po śmierci przedsiębiorcy. Może on zostać powołany jeszcze za życia, ale również po śmierci przedsiębiorcy indywidualnego i działającego w ramach spółki cywilnej.