Agata Paul

Ulga na złe długi

Ulga tego typu jest już podatnikom znana, bowiem od kilkunastu lat funkcjonuje na gruncie ustawy o VAT. Wydawać by się mogło, że w związku z tym nowe przepisy nie będą sprawiały kłopotów. Okazuje się jednak, że ich treść wciąż może budzić wątpliwości.

Zatory płatnicze - nowe instrumenty ochrony wierzycieli przed niesolidnymi dłużnikami

Ustawodawca wprowadził nowe instrumenty ochrony wierzycieli przed niesolidnymi dłużnikami, które powinny ograniczyć problemy wynikające z nieterminowej zapłaty należności. Obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. zmiany w przepisach mają poprawić otoczenie prawne, w jakim funkcjonują strony transakcji handlowych.

Wydatki na używanie samochodów osobowych według organów podatkowych

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy limitujące możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na używanie aut. Wprowadzone zostały także nowe progi ich wartości, od których zależy zarówno wysokość odpisu amortyzacyjnego możliwego do ujęcia w kosztach podatkowych, jak też kwota opłaty za korzystanie z niego na podstawie umowy leasingu.

Regulowanie należności w firmie i rachunek płatniczy – coraz więcej wątpliwości

Przepisy zmieniające zasady wyłączania z kosztów podatkowych wydatków zapłaconych bez pośrednictwa rachunku płatniczego wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r. Sam obowiązek dokonywania niektórych płatności za pośrednictwem rachunku bankowego nie jest nowy i wynika z ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową - podatek od zatrzymanego zysku

Zanim podatnik zacznie korzystać z możliwości jednokrotnego opodatkowania dochodów, przy restrukturyzacji musi zapłacić podatek od niepodzielonych zysków w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz tych przekazanych na kapitały zapasowy czy rezerwowy.

Czy sprawozdanie finansowe spółki komandytowej musi trafić do urzędu skarbowego

Spółka z o.o. – wspólnik spółki komandytowej, jest podatnikiem CIT m.in. od dochodów osiąganych przez ten podmiot. Z uwagi na swoją odrębność podmiotowo-prawną nie prowadzi jednak jego ksiąg rachunkowych i nie sporządza jego bilansu.

STIR - uszczelnianie systemu VAT: blokada konta możliwa już od 30 kwietnia 2018

Kolejny etap uszczelniania systemu VAT, po JPK i split payment, wykorzysta automatyczne namierzanie transakcji mogących być procederami wyłudzenia podatku. Trudno przewidzieć, jak zadziałają algorytmy.

Jakie są skutki podatkowe wycofania się ze spółki jawnej

Konsekwencje podatkowe dla odchodzącego wspólnika będą zależały m.in. od tego, czy spółka w ogóle przestanie istnieć, czy zdecyduje się on tylko na sprzedaż swoich praw i obowiązków w tym podmiocie.

Przedsiębiorca sprzedaje mieszkanie: o prawie do ulgi decyduje cel wydatkowanie pieniędzy

Aby przychód ze zbycia nieruchomości korzystał ze zwolnienia, uzyskana kwota nie musi być przeznaczona na zakup kolejnego lokalu. Wykończenie czy remont też dają prawo do preferencji, jeśli materiały i prace są związane z bryłą budynku.

Przedsiębiorca sprzedaje mieszkanie: kiedy nie trzeba płacić podatku

Mali przedsiębiorcy bardzo często rejestrują działalność we własnym domu. Do biur rachunkowych zgłaszają się nie tylko z pytaniami związanymi z rozliczeniami firmy, ale także z wątpliwościami dotyczącymi zbycia takiego lokalu.