Arkadiusz Górski

25 lat więzienia dla menadżera za zbrodnię niegospodarności

Kary za niektóre przestępstwa gospodarcze drastycznie wzrastają od 1 października br. Za przestępstwa zagrożone dotychczas karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności, będzie można trafić za kratki nawet na 25 lat.

Akcjonariusz doniesie na zarząd spółki

Menadżerowie ponoszą odpowiedzialność karną także za zagrożenie spółki szkodą, a nie tylko za szkodę, która wystąpiła. Od 1 października br. do wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego o to przestępstwo wystarczy wniosek choćby jednego akcjonariusza, bez względu na ilość posiadanych przez niego akcji.

Za ujawnienie tajemnicy spółki nawet do więzienia

Przestępstwem jest każde wykorzystanie lub ujawnienie tajemnicy spółki wbrew obowiązkowi, które ma swoje źródło w ustawie, a niekiedy również umowie.

Górski, Szczepańska: Sygnaliści i kary za naruszenie przepisów coraz bliżej

Jest coraz mniej czasu, by przygotować się do nowych zadań. Projekt o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa może trafić do Sejmu.

Sygnaliści pod ochroną także w samorządach lokalnych

Podmiot, który zatrudnia co najmniej 50 osób, będzie miał obowiązek wdrożenia procedur chroniących osoby zgłaszające informacje o naruszeniach prawa. W sektorze publicznym zwolniono z tego urzędy i jednostki organizacyjne gmin liczących mniej niż 10 000 mieszkańców.

Ratunek dla podnajmujących mieszkania na doby

Klucz tkwi w rozróżnieniu umowy najmu od umowy dzierżawy - mówią Maciej Górski,adwokat i Arkadiusz Górski,aplikant adwokacki.