Paweł Tomczykowski

Fundacje rodzinne: małżeństwo to nie rodzina. Karkołomne interpretacje KIS

Dwie niedawne interpretacje podatkowe dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wypaczają ideę fundacji rodzinnej i odwracają do góry nogami preferencje podatkowe, które ustawodawca przyznał najważniejszym osobom: fundatorom. Wypada, aby zdobyto się na stosowną refleksję – tam, gdzie powstać ona powinna.

Ratunek przed roztrwonieniem majątku

Bez wątpienia bezpieczeństwo rodzinnego majątku oraz kwestie podatkowe będą jednym z istotnych elementów kształtujących ocenę nowej instytucji, jaką jest fundacja rodzinna.

Narzędzie skutecznej i bezpiecznej sukcesji

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja 2023 r. Oznacza to, że po prawie pięciu latach prac koncepcyjnych i okołolegislacyjnych wreszcie w Polsce będą mogły powstawać fundacje rodzinne. Co należy o nich wiedzieć?

Autopoprawka do ustawy o filarach rodzinnego majątku

Obecnie procedowana jest nowelizacja ustawy o fundacji rodzinnej. Propozycje zmian dotyczą kwestii podatkowych i mają na celu zarówno liberalizację uchwalonych już przepisów, jak i ich zaostrzenie w pewnych obszarach.

Fundacja rodzinna a niedozwolona optymalizacja podatkowa

Już 22 maja tego roku wejdzie w życie tak długo oczekiwana przez dużą rzeszę właścicieli firm ustawa o fundacji rodzinnej. Oznacza to, że od tego dnia będzie można zakładać pierwsze fundacje rodzinne w Polsce. W oczekiwaniu na ten doniosły moment warto odpowiedzieć sobie na pytanie, do jakich celów ta instytucja została wprowadzona do polskiego systemu prawnego i jakie funkcje powinna pełnić, a jakich absolutnie nie. Konieczność zadania takiego pytania wynika z pojawiającej się w przestrzeni medialnej, niestety także wśród niektórych prawników i doradców podatkowych, skłonności do przedstawiania fundacji rodzinnej wyłącznie z perspektywy zalet i korzyści podatkowych, które może ona przynieść dla jej fundatorów i beneficjentów.

Paweł Tomczykowski: Dobre perspektywy dla sukcesji familijnych firm

Najnowsza wersja projektu ustawy o fundacji rodzinnej to dobra wiadomość dla polskiego biznesu, zwłaszcza dla średnich i dużych firm rodzinnych. Fundacja rodzinna ma być głównym narzędziem sukcesji w biznesie.

Fundacja rodzinna: zasady dziedziczenia i opodatkowania

Projekt ustawy dopuszcza - w określonych sytuacjach - możliwość ubiegania się o wypłatę zachowku od fundacji rodzinnej. A rozwiązania podatkowe mogą stanowić poważną barierę decyzyjną przy jej powoływaniu – zauważają eksperci.

Ustawa antykryzysowa: darowizny na walkę z koronawirusem dadzą ulgę w PIT, CIT i 0 proc. VAT

Podatnik, który do 30 kwietnia br. przeznaczy środki na walkę z koronawirusem, może odliczyć od podstawy opodatkowania nawet 200 proc. wartości pomocy.

Czy fundacja rodzinna jest Polsce potrzebna

Fundacja rodzinna to podmiot posiadający osobowość prawną, wyposażony we własny majątek, ustanowiony w celu zarządzania tym majątkiem i zapewnienia jego ochrony zgodnie z wolą fundatora. Służy ona zabezpieczeniu interesów osób bliskich fundatorowi, tzw. beneficjentów fundacji, którymi najczęściej są członkowie rodziny fundatora.