Dominika Durchowska

Durchowska, Papiernik-König: Fundusz wyłoży na twój proces

Finansowanie sporów rośnie w siłę i zyskuje zainteresowanie unijnego prawodawcy.

Po drugiej stronie postępowania

Fundusz może odciążyć firmę, przejmując ryzyko prowadzenia sporu.

Koronawirus: Polska musi liczyć się z falą pozwów

Na całym świecie wprowadzane są nadzwyczajne środki mające na celu walkę z pandemią koronawirusa. Niektóre z nich balansują na granicy legalności w rozumieniu prawa międzynarodowego, godząc w interesy przedsiębiorców. W tej sytuacji, nawet nie ogłaszając stanu wyjątkowego, Polska musi liczyć się z koniecznością wypłaty odszkodowań na rzecz pokrzywdzonych podmiotów.

Magdalena Papiernik, Dominika Durchowska: Koronawirus. Inwestor pozwie za legislacyjny chaos?

W walce z COVID-19 doszliśmy do momentu, w którym przy zamkniętych granicach każde państwo próbuje samodzielnie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Pandemia koronawirusa i drastyczne działania rządu mające na celu spowolnienie jej rozprzestrzeniania, znacząco odbiją się na przychodach firm i całej gospodarce.