Ewa Podogrodzka

Ostatni dzwonek na dochodzenie roszczeń z tytułu nadpłaconych opłat interchange

W lutym 2020 r. na łamach Rzeczpospolitej pisaliśmy o pozwach złożonych przez prawników z kancelarii Maruta Wachta sp. j. przeciwko organizacjom kartowym o odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Zarzucane naruszenie prawa konkurencji dotyczyło porozumienia organizacji kartowych i polskich banków dotyczącego wspólnego ustalania sztywnej, niepodlegającej żadnej negocjacji opłaty interchange od każdej transakcji handlowej, za którą płatność dokonuje się kartą VISA lub MasterCard.

Prawnicy: wykonywanie zobowiązań umownych w czasach pandemii koronawirusa

Czy i jak rozprzestrzeniająca się pandemia wpływa na zaciągnięte zobowiązania umowne?

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych. Będzie drożej czyli lepiej?

W dniu 9 stycznia 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, w tym ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Założeniem projektu jest urealnienie opłat sądowych (przeważnie przez ich podwyższenie), a w konsekwencji zniechęcenie stron do wykorzystywania drogi sądowej – co ma wpłynąć na odciążenie sędziów.