Adam Ziębicki

Do miliona kary za sprzedaż bonu turystycznego

Obowiązujący od 1 sierpnia br. bon turystyczny nie może być wystawiany na sprzedaż. Za podjęcie takich działań grozi odpowiedzialność karna.

Koronawirus: konflikty w galeriach handlowych a prawo

Mnożą się konflikty między najemcami a galeriami handlowymi. Ustawodawca w specustawie podjął próbę ochrony obu stron umów najmu przed negatywnymi konsekwencjami zakazu handlu, ale praktyka pokazuje, że sytuacje wymykają się jednoznacznej klasyfikacji. Wydaję się, że norma wynikająca z art. 15ze specustawy nie jest w całości adekwatna do realiów obowiązujących na rynku.