Agnieszka Rataj

Zasady prowadzenia postępowania podatkowego

W trakcie kontroli lub czynności sprawdzających organ może się dowiedzieć o nieprawidłowościach w rozliczeniach przedsiębiorcy z fiskusem. Zanim wyda rozstrzygnięcie w tej sprawie, musi ją zbadać, stosując odpowiednie procedury.

Premiera Shitza w Teatrze Ateneum

"Shitz" w czwartek 8 listopada o godz. 19.00 w Teatrze Ateneum. Dla naszych czytelników mamy podwójne zaproszenie

Spektakl Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego W imię Jakuba S.

Spektakl Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego „W imię Jakuba S." powstał w koprodukcji Teatru Dramatycznego i krakowskiego festiwalu Boska Komedia.

Trudna droga do wyzwolenia

Na Scenie Przodownik Dominika Ostałowska pojawia się jako główna bohaterka sztuki Szymona Bogacza "Allegro moderato". Dla naszych czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia

Kantata na cztery skrzydła w Teatrze Polonia

„Kantata na cztery skrzydła” to opowieść o rozchwianej kobiecie po przejściach, która postanawia pewnego dnia skończyć ze sobą

Najważniejszy neapolitańczyk

Włoski Instytut Kultury zaprasza na gościnne pokazy w Polsce monodramu poświęconego sylwetce Eduardo Filippo.

Sztuka latania

Te­atr. Ja­ka jest ce­na wol­no­ści? – py­ta­ją w naj­now­szej pre­mie­rze na Sce­nie Przo­dow­nik au­tor „Al­le­gro mo­de­ra­to" Szy­mon Bo­gacz i re­ży­se­ru­ją­cy sztu­kę Krzysz­tof Re­kow­ski

Muzyka z plam i chaosu

Chór eks­pe­ry­men­tal­ny Gre Ba­da­nie to no­we przed­się­wzię­cie Se­ana Pal­me­ra, bry­tyj­skie­go ak­to­ra, per­for­me­ra i wo­ka­li­sty, któ­ry od kil­ku lat miesz­ka w Pol­sce. W czwar­tek ze­spół za­śpie­wa w Stu­dium Te­atral­nym

W świecie ludzkiego niespełnienia

Popularność sztuk Hanocha Levina w polskich teatrach rośnie lawinowo. Najnowszą premierę – „Udrękę życia” jego autorstwa – w Teatrze Narodowym reżyseruje Jan Englert. To kolejna warszawska scena, na której pojawia się izraelski autor. Premiera 16 grudnia.

Eviva l'arte

Cykl „Eviva l'arte" wymyślony przez Natalię Adaszyńską ma na celu zderzanie w dyskusji osobowości z różnych dziedzin kultury.