Adam Wielomski

Prof. Adam Wielomski, dr Paweł Bała: Czy ochrona praw człowieka oznacza realizację postulatów środowisk LGBT?

List "50 ambasadorów" dobrze ukazał polityczną funkcję praw człowieka. Zarzut „łamania praw człowieka" dyskredytuje przeciwników politycznych i jest narzędziem realizacji prawnych postulatów niektórych „grup mniejszościowych".

Paweł Bała, Adam Wielomski: Spór o stosowanie prawa czy dekompozycja wspólnoty politycznej?

Oglądamy zakończenie fikcji równości władzy sądowej wobec władzy wykonawczej, dodatkowo wspomaganej w tym przypadku przez władzę ustawodawczą. W przypadku totalnej radykalizacji konfliktu da o sobie znać różnica realna pomiędzy potencjałami jego stron, która tkwi w tym, że władza wykonawcza wydaje polecenia podległym sobie służbom porządkowym i wypłaca im wynagrodzenia, podczas gdy sędziowie mają po swojej stronie tylko kartki papieru.

Konsekwencje zamieszania wokół TK analizują eksperci

Tak jak jest jeden Bóg prawodawca, tak w państwie musi być jedno prawo. Konsekwencje zamieszania wokół TK analizują eksperci.

Prawnicy o sporze wokół TK: Kto jest obrońcą konstytucji?

Czy mamy dzisiaj do czynienia tylko z naruszeniem zasad starego porządku prawno-politycznego czy aż z narodzinami porządku, w którym prezydent będzie odgrywał nową rolę? – chcą wiedzieć prawnicy Paweł Bała i Adam Wielomski.