Magdalena Głowacka-Dziedzic

Farmy fotowoltaiczne i zasada dobrego sąsiedztwa

Prężny rozwój farm fotowoltaicznych rodzi pytanie jak aktualnie wygląda kwestia lokowania inwestycji tego rodzaju w przypadku braku planu miejscowego.

COVID - obowiązek pomniejszenia odprawy

Obowiązek pomniejszenia wysokości  odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Pierwszeństwo wierzyciela alimentacyjnego a ochrona praw innych wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym

Wierzyciele alimentacyjni są w ostatnich czasach coraz bardziej aktywną grupą w formalnych postępowaniach zmierzających do pozapolubownego zaspokojenia wierzytelności większej grupy wierzycieli, a przez swoją uprzywilejowaną pozycję są w stanie czasami znacząco wpływać na możliwość zaspokojenia pozostałych wierzycieli w sytuacji, gdy zebranych funduszy brakuje dla wszystkich.

Zmiany w prawie budowlanym

Dnia 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz 414 ze zm.), która według uzasadnienia do projektowanych zmian – ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno–budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Nowe zasady nabywania nieruchomości rolnych

Nowe przepisy o ustroju rolnym oznaczają bardzo istotne zmiany, które mają złagodzić ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Na czym ta liberalizacja gospodarki rolnej ma polegać?