Małgorzata Miszewska

Maciej Jóźwiak, Małgorzata Miszewska: „Twardy” Brexit utrudni transgraniczne postępowania sądowe

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący interesy z kontrahentami z Wielkiej Brytanii będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Realizacja scenariusza, w którym nie zostanie wypracowane porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią istotnie utrudni prowadzenie transgranicznych postępowań sądowych. Twardy Brexit nie pozostanie bez wpływu na takie aspekty prawne jak jurysdykcja sądowa czy wykonywanie i uznawanie orzeczeń sądowych.

Największe polskie sądy arbitrażowe otwierają się na spory korporacyjne

W obliczu pandemii COVID-19 arbitraż przykuwa coraz większe zainteresowanie. Warto więc zwrócić uwagę na kroki podjęte przez największe polskie sądy arbitrażowe, będące następstwem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 8 września 2019 r.