Michał Wołangiewicz

Czy kapitalizm da się naprawić?

Główny cel działania przedsiębiorstw coraz częściej nie jest już postrzegany tylko jako maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy. Dziś istotna wydaje się też jego odpowiedzialność społeczna i środowiskowa. Ale czy idee takie jak ESG są lekiem na efekty uboczne kapitalizmu, czy jedynie ładnie opakowanym placebo?

Pomóż gospodarce – uśmiechnij się

Szczepionki już mamy, pora więc rozpocząć pracę nad tym, co przyniesie popandemiczna przyszłość – pisze ekonomista prawnik, absolwent Uniwersytetu Columbia w USA oraz LSE.

Fałszywy bożek (wielkiego) biznesu

Cena akcji danej spółki odzwierciedla tylko kolektywną opinię uczestników rynku o jej obecnej sytuacji i dającej się przewidzieć najbliższej perspektywie.