Aldona Kowalczyk

Aldona Kowalczyk, Aleksandra Sołtysińska: Unijny Trybunał dał jasne wskazówki do wykładni przepisów ws. self-cleaning w zamówieniach

Regulacje dotyczące tzw. self-cleaningu nie powinny już budzić wątpliwości. Wykonawcy kwestionujący wykluczenie z przetargu mogą wykazać, że podjęli środki prowadzące do naprawy skutków uchybień.

Self-cleaning w zamówieniach publicznych

Czy wykonawca musi poinformować zamawiającego o okolicznościach, które jego zdaniem mogą mieć wpływ na ocenę jego wiarygodności i rzetelności? Czy działania naprawcze podjęte „z ostrożności" są z założenia nieskuteczne? – na te m.in. pytania odpowiadają dr Aleksandra Sołtysińska i radca prawny Aldona Kowalczyk.

Zamówienia publiczne: jak będą wyglądały spory wykonawców z zamawiającymi

W realiach polskich nieodłącznym elementem procedury zamówieniowej są postępowania odwoławcze związane z czynnościami i zaniechaniami zamawiającego. Stanowią one ważne narzędzie kontroli poprawności działań zamawiającego na każdym etapie postępowania. Co mówi o nich nowa ustawa?

Koronawirus: zamówienia publiczne na szczególnych zasadach

Jedną z kilkudziesięciu ustaw, których zasady zostały zmienione przez nowelę COVID-19, jest prawo zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne: nowelizacja nie jest konsekwentna w swoich zapisach

Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym, z założenia mająca przyspieszyć przetarg, może go mocno wydłużyć, jeśli okaże się, że wybraniec podlega wykluczeniu. Polska wersja językowa jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia posługuje się terminologią w dużej mierze oderwaną od języka ustawy prawo zamówień publicznych.