Adrian Andrychowski

Szansa dla byłych członków zarządu spółki z o.o. na skuteczną obronę

Trybunał Konstytucyjny w niedawnym wyroku stanął po stronie byłych członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sporze o odpowiedzialność za długi spółki. Jakie skutki może mieć ten wyrok dla wierzycieli spółki i byłych członków jej zarządu?

Rok po Brexicie – które przepisy mają zastosowanie?

Wybór jurysdykcji na linii Polska-UK regulują teraz przepisy umów międzynarodowych i prawa krajowego obu państw, a powoływanie się na przepisy unijne w postępowaniach sądowych wszczętych przed sądami angielskimi po 31 grudnia 2020 r. nie jest co do zasady możliwe.

Surowa grzywna za przywóz smarów bez rejestracji

Do 2,5 mln zł kary grozi członkom zarządu spółki za przywóz na terytorium Polski paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do tzw. rejestru podmiotów przywożących.

Zabezpieczenia umowne w praktyce – kiedy trzeba iść do sądu?

Prawo dopuszcza wiele sposobów zabezpieczenia wierzytelności, które mogą być ustanowione przed lub po jej powstaniu. Będą one miały zastosowanie w szczególności, gdy kontrahent znajdzie się w złej sytuacji majątkowej.

Co z transgranicznymi postępowaniami sądowymi

Zawsze musi istnieć procedura uznawania orzeczeń wydanych w innym państwie.

Brexit a wykonywanie orzeczeń sądowych

Jedną z największych zalet integracji europejskiej jest współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych pomiędzy państwami UE.

Jakie podjąć kroki, gdy kontrahenci nie regulują należności?

Nadejście w Polsce oraz w Europie „drugiej fali" zakażeń koronawirusem i postępujące zamykanie części branż gospodarki, nieuchronnie spowoduje powstawanie trudności ekonomicznych w tych branżach, kończących się nierzadko stanem niewypłacalności.