Wojciech Sztuba

Wojciech Sztuba, Błażej Kuźniacki: GloBE może podważyć sens polskich ulg inwestycyjnych

Czeka nas zmiana globalnego krajobrazu podatkowego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jeśli planowane przez OECD zmiany dokonywane w ramach Global Anti-Base Erosion Proposal wejdą w życie w obecnym kształcie, większość przewidzianych w Polsce podatkowych zachęt inwestycyjnych straci swój sens.

Wojciech Sztuba: dlaczego opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych to pomysł fatalny

Ministerstwo Finansów ujawniło projekt rozszerzenia listy podmiotów CIT o spółki komandytowe. Regulacja skokowo obniży rentowność netto firm z polskim kapitałem i może zagrozić istnieniu wielu z nich.

Ruszył Program Współdziałania przedsiębiorców z organami podatkowymi

Od początku lipca duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o przystąpienie do Programu Współdziałania z organami podatkowymi. Aby było to możliwe, niezbędne jest podpisanie stosownej umowy i spełnienie kilku warunków.

PIT i CIT: interpretacje podatkowe stracą funkcję ochronną po wejściu w życie nowych ustaw

Efektem zastąpienia ustaw o PIT i CIT przez trzy nowe ustawy będzie utrata ochronnej funkcji interpretacji podatkowych.

Karne skarbowe skutki braków w dokumentacji cen transferowych

Kara grzywny, sięgająca nawet kilkunastu milionów złotych grozi przedsiębiorcom za nieprawidłowości związane z dokumentowaniem cen transferowych z podmiotami powiązanymi. Sankcja zależy od rodzaju i skali przewinienia.

Firmy zapłacą za energetyczne audyty

Jednym z ważniejszych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez obowiązującą od początku października ustawę o efektywności energetycznej jest nakaz wykonania audytu energetycznego.

Nowa ustawa o efektywności energetycznej

Nowa ustawa o efektywności energetycznej wprowadziła wiele obowiązków wszystkich dużych przedsiębiorstw, firm energetycznych i niektórych tzw. odbiorców końcowych energii, a także jednostek sektora publicznego, w tym gmin. Realizacja ich zadań własnych ma się odbywać przy sukcesywnej redukcji konsumpcji energii.

VAT od sprzedaży przez internet trzeba zwykle płacić w kraju dostawy

Każdy przedsiębiorca zbywający swoje towary na rzecz konsumentów z innych państw UE powinien pamiętać, że po przekroczeniu obowiązujących limitów staje się tam podatnikiem podatku od towarów i usług.