Maciej Rzewuski

Maciej Rzewuski: Covidowe czystki na uczelniach - czyli jak chronić, by zwolnić

Wprowadzone przepisy doprowadziły do sytuacji, w której nauczyciele akademiccy bardziej obawiają się antycovidowych regulacji niż samego wirusa.

Postępowanie gospodarcze w dobie pandemii – sądy z tarczą czy na tarczy?

Wbrew obawom przepisy tarczy 3.0 dają szansę na przyspieszenie procedur sądowych