Leszek Pawłowicz

Leszek Pawłowicz: Chrońmy mechanizmy rynkowe

Niefrasobliwa ochrona praw konsumenta bez refleksji, czyim kosztem się odbywa, doprowadzi do zrównania wszystkich w niedoli.

Mapa ryzyk dla rozwoju Polski

Pogorszenie koniunktury gospodarczej u głównych partnerów handlowych Polski, bariera podażowa na rynku pracy oraz ryzyko praktyk protekcjonistycznych i wojny handlowej – to główne zagrożenia dla rozwoju Polski do 2021 roku – uważają ekonomiści.

Kłopot z prądem „na zamówienie"

Dzień 10 sierpnia 2015 przejdzie do historii polskiej energetyki. W dniu tym bowiem Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz pierwszy od ponad 20 lat wprowadziły administracyjne ograniczenia poziomu zużycia energii elektrycznej, tzw. stopnie zasilania.