Agnieszka Kulesa

Młodzi Białorusini w Polsce: wrócą czy zostaną?

Zaostrzająca się sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie sprawi, że przyjazdy Białorusinów ustaną.

Białorusina przyjmę

Polska może lepiej zadbać o tych Białorusinów, którzy u nas pracują lub zamierzają podjąć pracę w przyszłości.

Lekcja z przyszłości

Obecnie wdrażana reforma edukacji nie wpłynie na to, że polska szkoła lepiej przygotuje uczniów do cyfrowych wyzwań przyszłości. Nie wzmocni dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego kraju.

Dokąd wyjadą Ukraińcy?

Ktokolwiek wygra jesienne wybory, stanie przed zadaniem zatrzymania cudzoziemskich pracowników w Polsce – pisze ekonomistka CASE.