Maciej Jóźwiak

Jakie kary za nieprzekazanie danych osobowych pasażerów przez przewoźników lotniczych

Za nieprzekazanie w określonym terminie danych wszystkich pasażerów przylatujących i odlatujących z Polski przewoźnikom grozi kara administracyjna nawet do 40 tysięcy złotych.

Maciej Jóźwiak, Małgorzata Miszewska: „Twardy” Brexit utrudni transgraniczne postępowania sądowe

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący interesy z kontrahentami z Wielkiej Brytanii będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Realizacja scenariusza, w którym nie zostanie wypracowane porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią istotnie utrudni prowadzenie transgranicznych postępowań sądowych. Twardy Brexit nie pozostanie bez wpływu na takie aspekty prawne jak jurysdykcja sądowa czy wykonywanie i uznawanie orzeczeń sądowych.

Największe polskie sądy arbitrażowe otwierają się na spory korporacyjne

W obliczu pandemii COVID-19 arbitraż przykuwa coraz większe zainteresowanie. Warto więc zwrócić uwagę na kroki podjęte przez największe polskie sądy arbitrażowe, będące następstwem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 8 września 2019 r.

Dawn raid - jak się przygotować do przeszukania prowadzonego przez funkcjonariuszy państwowych

Wyobraź sobie miły poranek w biurze w zwykły dzień, np. we wtorek albo w środę. Jest przed 9.00. Część osób schodzi się dopiero do biura, część parzy sobie kawę i rozmawia o tym, jak upłynął im wieczór poprzedniego dnia. I nagle, bez ostrzeżenia, do biura wchodzi grupa funkcjonariuszy organów państwowych lub organów ścigania, uzbrojona w nakaz przeszukania biura i zatrzymania rzeczy oraz dokumentów, które wydadzą im się podejrzane…