Tag:

Iberdrola

Powiązane

Firmy

Energa i PGE kupują od EBOiR farmy wiatrowe

Energa wspólnie z PGE podpisały z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę na przejęcie 25 proc. udziałów w aktywach spółki Iberdrola Renewables Polska.

Czy ustawa o OZE w końcu powstanie?

Do końca czerwca mają być znane nowe propozycje wsparcia alternatywnej energii. Czekają na akceptację zespołu działającego przy premierze.

Kolejny duży inwestor ucieka z Polski

Hiszpańska Iberdrola to następna firma, która rezygnuje z budowy u nas morskich farm wiatrowych – ustaliła „Rz". Chodzi o inwestycje za 24 mld zł.

EDPR zrezygnuje z budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku?

Należący do portugalskiej grupy koncern EDP rozważa rezygnację z budowy morskich farm wiatrowych w Polsce za około 5,5 mld zł – ustaliła „Rz”.

Trójpak energetyczny w Sejmie znowu później

Lubię karaoke i piosenkę Alicji Majewskiej „Jeszcze się tam żagiel bieli". Jest tam fragment o tym, że to męska rzecz być daleko, a kobieca wiecznie – pardon – wiernie czekać. I czekam ja sobie na ten trójpak energetyczny... Ale co tam ja – innym cierpliwości faktycznie zaczyna brakować

PGE i Energa mogą kupić polskie aktywa Iberdroli

Konsorcjum PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Energi prowadzi zaawansowane rozmowy z Iberdrolą w sprawie zakupu od Hiszpanów farm wiatrowych w Polsce - poinformowały Reutera źródła zbliżone do transakcji

Bankia: Rothschild pomoże sprzedać aktywa

Rothschild będzie doradcą Bankii w procesie sprzedaży aktywów. Akcje banku tracą po informacjach, że ich wartość nominalna może znacząco spaść

Koniec pozwoleń dla farm na morzu?

Z naszych informacji wynika, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej planuje prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, a do czasu jego uchwalenia może wstrzymać wydawanie tzw. PSZW, czyli pozwoleń dla inwestorów chcących budować farmy wiatrowe na morzu

Czy Polska jak Wielka Brytania postawi na wiatr na morzu?

Do 2020 r. Wielka Brytania planuje 18 GW mocy morskich wiatraków i obniżenie ceny tej energii o 40 proc.

Miliardy na morskie farmy wiatrowe

Po­nad 50 wnio­sków na bu­do­wę mor­skich farm złożono w re­sor­cie trans­por­tu. Obecnie w Polsce nie ma jeszcze ani jednego takiego obiektu. Koszt pro­jek­tów to po­nad 680 mld zł, ale re­al­ne są in­we­sty­cje za 200 mld zł