Tag:

Petrolinvest

Powiązane

Firmy

Bajka o ropie z Kazachstanu dobiega końca

Należąca niegdyś do Ryszarda Krauze spółka naftowa Petrolinvest "w związku z tragiczną sytuacją finansową" złożyła w sądzie w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Spekulacyjne wzrosty na Petrolinveście

Kurs akcji poszukiwawczej firmy znowu rośnie o kilkadziesiąt procent. Powodów zwyżek po raz kolejny trudno dopatrywać się w racjonalnych przesłankach.

KNF ukarała prezesa Petrolinvestu

Prezes musi zapłacić 150 tys. zł za manipulację kursem Petrolinvestu w 2011 r.

Władze w Petrolinveście bez absolutorium

Zwyczajne walne zgromadzenie nie udzieliło absolutorium żadnemu z członków zarządu, ani żadnemu z członków rady nadzorczej poszukiwawczej spółki.

Petrolinvest chce scalić akcje

Na 24 sierpnia zwołano ZWZA. Poza uchwałami dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutoriom, ma być podjęta decyzja o scaleniu akcji w proporcji 16 do 1.

Raporty Petrolinvestu bez opinii

BDO odmówiło wydania opinii do raportów rocznych. W jego ocenie istnieje istotne zagrożenie co do możliwości kontynuowania działalności przez spółkę i grupę

Petrolinvest nadal będzie zawieszony

Akcjami poszukiwawczej spółki nie będzie można handlować do końca czerwca. To efekt kolejnego przesunięcia terminu przekazania do publicznej wiadomości raportów za 2014 r.

Kara dla Ryszarda Krauze

KNF utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia na Ryszarda Krauze kary pieniężnej w wysokości 400 tys. zł za naruszenie obowiązku informacyjnego dotyczącego Petrolinvestu.

Petrolinvest ma duże problemy

Spół­ka jesz­cze przy­naj­mniej przez kil­ka mie­się­cy bę­dzie na gieł­do­wej li­ście aler­tów. Co wię­cej, jest też w co­raz gor­szej kon­dy­cji.

Ogromna strata Petrolinvestu

Gdyńska grupa ponosiła w ubiegłym roku 271,8 mln zł czystej straty. W dużej mierze to efekt odpisu dokonanego w związku z zaprzestaniem poszukiwań gazu z łupków w Polsce.