Tag: Hawe

Powiązane

Firmy

Grupa Hawe: ORSS traci umowę na Warmii i Mazurach bez sieci

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego poinformował dziś, że 14 grudnia województwo wypowiedziało spółce Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (Grupa Hawe) ze skutkiem natychmiastowym umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z 2013 r.

Hawe chce oddać kontrolę nad operatorem sieci szerokopasmowych

Zarząd Hawe (spółka jest winna wierzycielom ponad 135 mln zł) poinformował, że 12 lutego, "inwestorzy zewnętrzni" objęli udziały w podwyższonym kapitale spółek Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe oraz Hawe Budownictwo.

Na wniosek ARP sąd zabezpieczył majątek Hawe Telekom poprzez ustanowienie zarządcy przymusowego

Ponad miesiąc trwało zanim grupa Hawe oficjalnie poinformowała o wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu z 23 grudnia ub.r., w którym największy wierzyciel grupy wniósł o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Hawe Telekom.