Tag:

Lentex

Powiązane

Firmy

Lentex zdecydował o inwestycji

To firma z Lublińca, a nie kontrolowana przez nią zielonogórska Novita, przeprowadzi inwestycję w linię do produkcji włóknin wartą ponad 50 mln zł.

WIG20 na otwarciu sesji 21 maja w dół o 0,1 proc.

W środę inwestorzy będą czekać przede wszystkim na wystąpienie szefowej Fed Janet Yellen oraz publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku.

Na zamknięciu WIG 20 rósł o 1,6 proc.

Pozytywne dane makroekonomiczne przesądziły, że ostatnia przed dłuższą przerwą sesja zakończyła się w Warszawie zwyżkami.

Na starcie WIG 20 rósł o 0,32 proc.

Poprawa nastrojów na globalnych rynkach finansowych wreszcie udzieliła się też inwestorom w Warszawie, którzy przestali, przynajmniej rano, wyprzedawać akcje.

WIG 20 na starcia spadał o 0,16 proc.

Piątkowa sesja rozpoczęła się w Warszawie od spadków. Na części parkietów zachodnioeuropejskich dominował jednak kolor zielony.

WIG20 na otwarciu sesji 23 lipca w górę o 0,3 proc.

Zapowiedź premiera Chin wsparła notowania giełd azjatyckich. Na plusie ruszają też parkiety na Starym Kontynencie.

Lentex na akwizycje może wydać 30 mln zł

Po prze­ję­ciu w ubie­głym ro­ku pry­wa­ty­zo­wa­ne­go Gam­ra­tu wy­twa­rza­ją­ce­go sys­te­my ryn­no­we, ru­ro­we i wy­kła­dzi­ny pod­ło­go­we, za­rząd Len­tek­su roz­wa­ża ko­lej­ną akwi­zy­cję

Lentex przejmie kontrolę nad Plast-Boksem przez zależny Gamrat

Lentex, poprzez zależny Gamrat, chce przejąć kontrolę w radzie nadzorczej Plast-Boksu

lepsze wyniki po listopadzie

Lentex – spółka, o której się mówi w Warszawie

Buy back uchroni spółki giełdowe przed bessą?

Kilka spółek chce uzyskać zgodę na wykup papierów, by uciec przed bessą