Tag:

Lubelski Węgiel Bogdanka

Powiązane

Firmy

Bogdanka pokazuje wyniki

Skonsolidowany zysk netto węglowej spółki wyniósł w I kwartale 2023 r. 126 mln zł, a EBITDA zbliżyła się do 292 mln zł.

Bogdanka latem opuści Eneę, ale nie giełdę

W połowie roku Skarb Państwa przejmie Bogdankę Skarb Państwa dokona wykupu akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka. Proces przejęcia kopalni powinien zakończyć się latem tego roku. Sama spółka ma jednak pozostać na giełdzie.

Nowa ściana wydobywcza w Bogdance

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka poinformowała w piątek o rozpoczęciu eksploatacji węgla kamiennego w nowej, wysokowydajnej ścianie wydobywczej w Polu Stefanów. Firma przekazała również, że wprowadzono pięciozmianowy system pracy.

Strategia Bogdanki może uwzględnić wydobycie metali ziem rzadkich

Rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją naszej strategii. Powinna być ona gotowa do połowy roku – powiedział prezes Bogdanki Kasjan Wyligała. Zdradził, że spółka będzie analizować rozpoznanie złóż metali ziem rzadkich.

Bogdanka opanowała problemy na feralnej ścianie wydobywczej

Lubelska kopalnia węgla kamiennego Bogdanka poinformowała, że służby kopalni na bieżąco kontrolują sytuację hydrologiczną w ścianie 3/VII/385, gdzie istniało zagrożenie wylewu wód podziemnych. Plan produkcyjny na poziomie 8,3 mln ton węgla handlowego jest niezagrożony. Nie wiadomo jednak, kiedy dojdzie do wznowienia eksploatacji tej ściany.

Pechowa ściana wydobywcza utrudnia życie Bogdance

Lubelska kopalnia zaraz po uruchomieniu próbnego rozruchu ściany wydobywczej 3/VII/385 przerwała dalszą eksploatację tej ściany. „W skrajnym przypadku mogłoby to wykluczyć dalszą eksploatację innych pokładów węgla” – informuje Bogdanka.

Bogdanka ma nowego prezesa

Kasjan Wyligała został nowym prezesem lubelskiej kopalni węgla Bogdanka. O tym, że Wyligała zostanie prezesem spółki, „Rzeczpospolita” informowała jeszcze we wrześniu 2022 r.

Bogdanka czerpie korzyści z wysokich cen węgla

Wartość akcji Bogdanki dynamicznie rośnie. To efekt podpisania pod koniec grudnia ub.r. aneksów do umów na dostawy węgla do Enei.

Wyższe ceny węgla od Bogdanki nakręciły kurs spółki

Górnicza spółka Lubelski Węgiel Bogdanka poinformował o podpisaniu aneksów do wieloletnich umów sprzedaży węgla energetycznego dla firm Enea Elektrownia Połaniec oraz Enea Wytwarzanie. Czas trwania umów wydłużono stosownie o rok. Uwzględnia ona także podwyżki cen za węgiel o odpowiednio 71 i 81 proc. Kurs spółki wystrzelił.

Puławy zapłacą więcej za węgiel od Bogdanki

Zakłady Azotowe Puławy (Grupa Azoty) podpisały aneks do umowy z 2009 r. zawartej z Lubelskim Węglem Bogdanka, ustalając cenę węgla na listopad-grudzień br. i na 2023 r. Zakład w Puławach zapłaci za węgiel nawet 35 proc. więcej niż pierwotnie przewidywała umowa.