Tag:

Światowa Organizacja Turystyki (WTO)

Powiązane

Organizacje

Światowi finansiści: Turystyka jest motorem globalnej gospodarki

Turystyka może pełnić kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym, twierdzi Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Swoje prognozy opiera na danych Światowej Organizacji Turystyki, z których wynika, że w tym roku liczba podróżnych może sięgnąć 95 procent wartości sprzed pandemii.

Ulgi podatkowe od e-aut w USA sprzeczne z regułami WTO

Unia Europejska i Korea stwierdziły, że planowane w USA ulgi podatkowe przy zakupie e-aut mogą dyskryminować zagranicznych producentów i naruszać przepisy WTO.

Rosja zawieszona w Światowej Organizacji Turystyki. Na wniosek Polski

Niszczenie kultury, historii i tożsamości innego państwa stoi w sprzeczności z zasadami Światowej Organizacji Turystyki - mówi wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Dzisiaj UNWTO zawiesiło Rosję w prawach członka na wniosek Polski.