Tag:

zarząd sukcesyjny

Najważniejsze formalności związane z zarządem firmy w spadku

Powołanie i odwołanie zarządcy sukcesyjnego to dość prosta procedura, ale zawsze trzeba dochować pewnych formalności, by była skuteczna.

Zarząd sukcesyjny - nowy gospodarz w osieroconej firmie

Zarządca sukcesyjny zapewnia ciągłość działania firmy co do zasady nie dłużej niż dwa lata po śmierci jej właściciela. Reprezentuje ją zarówno wobec klientów, jak też pracowników firmy i urzędów do czasu decyzji spadkobierców, co dalej zrobić z rodzinnym biznesem.

Zarząd sukcesyjny i fundacja rodzinna – nowe sposoby na biznesową schedę

Przekazanie rodzinnego biznesu młodszym pokoleniom nie jest proste, ale na przestrzeni ostatnich lat zostały wprowadzone prawne mechanizmy gwarantujące zachowanie ciągłości biznesu i zapobiegające podziałowi wypracowanego przez wiele lat majątku.