Tag:

umowa zlecenia

Sąd: firma narzuciła hostessie grafik i służbowy strój, więc zatrudniała ją na stałe

Warszawski sąd uznał, że firma, która narzuciła hostessie grafik, służbowy strój i sposób wykonywania obowiązków, w rzeczywistości zatrudniała ją na stałe, a nie na zleceniu. A to oznacza, że powinna zapewnić jej odpowiednią umowę.

Jak rozliczyć wykonywane zdalnie zlecenie

Przeprowadzka do innego kraju oznacza zmianę zasad rozliczania z fiskusem oraz ZUS.

Wypłata wynagrodzenia ze zlecenia nie wymaga pokwitowania

Potwierdzeniem na rozliczenie się ze zleceniobiorcą może być każdy środek dowodowy, a nie tylko pisemne poświadczenie. Ale w razie sporu to zleceniodawca musi wykazać, że zapłacił za pracę.

Miliony Polaków pracują na umowie zlecenia. W jakich branżach jest ich najwięcej?

Najwięcej kobiet ma umowy zlecenia w służbie zdrowia, a mężczyzn w firmach ochroniarskich. Dla ponad 1,35 osób jest to jedyna forma zatrudnienia.

Marek Kutarba: Jak mocno oskładkowanie zleceń uderzy dorabiających po kieszeni?

Oskładkowanie wszystkich umów zlecenia będzie miało albo ten skutek, że gwałtownie wzrosną koszty zawierania takich umów dla zleceniodawców, albo że gwałtownie spadną kwoty, które po wykonaniu umowy wpłyną na rachunek zleceniobiorców. Że tak się stanie, stosunkowo łatwo można wykazać na konkretnych liczbach.

Kilka wypłat, ale jeden limit składek ZUS

Jeżeli zleceniobiorca oddelegowany do pracy za granicę otrzyma w danym miesiącu przychód za okres dłuższy niż miesiąc, najniższej podstawy składek ZUS nie mnoży się odpowiednio do liczby miesięcy pracy.

Praca przez aplikacje internetowe. Lepsza ochrona kurierów i kierowców

Rada UE ds. Zatrudnienia wypracowała porozumienie ws. dyrektywy, która zapewni ochronę kurierów, kierowców i innych osób zatrudnionych za pośrednictwem platform cyfrowych – poinformowała na portalu X Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, minister pracy.

Dziecko może pracować u rodzica na zlecenie

Nie ma zakazu zatrudnienia we własnej firmie córki czy syna na umowę zlecenia. Może to się okazać korzystne z uwagi na możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

Dobra wiadomość ws. rozliczenia PIT dla zarabiających na zleceniach

Zarabiający na zleceniach może odliczyć w zeznaniu rocznym rzeczywiste koszty. Nie musi stosować zryczałtowanych.

Praca na zleceniu wliczy się do stażu. Co zyska zatrudniony?

Zaliczanie do stażu okresów pracy na zleceniu i działalności zapowiedziała minister rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz- Bąk. Taka zmiana oznaczać będzie dodatkowe koszty dla firm.