Tag:

Prawo Administracyjne

Biznes w specjalnej strefie ekonomicznej bez podatku

Aby korzystać ze zwolnienia z podatku, przedsiębiorca musi prowadzić działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i w ramach uzyskanego zezwolenia. Czy w razie cofnięcia zezwolenia na działalność w takiej strefie musi zapłacić podatek za cały okres korzystania z ulgi?

Skarg na dyrektora przedszkola nie rozpatruje PIP

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy, nawet jeśli niektóre wątki mogą wchodzić w kompetencje także inspekcji pracy.

Szkoły niepubliczne są teraz mocniej chronione przed likwidacją

Decyzja o wykreśleniu wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych podlega kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jest ona zaskarżalna do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Inwestycje z KPO mogą być zagrożone

Polski Ład zdemolował finanse samorządów. Bez odpowiedniej zmiany przepisów i doraźnej pomocy nie będziemy w stanie w pełni wykorzystać środków z KPO ani z nowej perspektywy unijnej 2021–2027 – uważa Krzysztof Mączkowski, skarbnik miasta Łodzi, przewodniczący Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich.

Zdrowy rozsądek i doświadczenie życiowe w zamówieniach publicznych

Korzystanie ze zdrowego rozsądku i doświadczenia życiowego w zamówieniach publicznych może zwiększyć konkurencyjność postępowań dla zamawiających, a wykonawcom dać szansę na realizację publicznych kontraktów.

Dom letniskowy i pomost na własnej działce nad jeziorem. Co musisz wiedzieć?

Czy potrzebne jest pozwolenie budowlane na budowę domku letniskowego? Czy w domku letniskowym można się zameldować? Czy mogę ogrodzić moją działkę? Jaki wybudować pomost i czy potrzebne jest na to pozwolenie? Ekspert odpowiada na najważniejsze pytania

Zmiana lasu w użytek rolny to wyjątek

To właściciel lasu musi wykazać spełnienie przesłanek warunkujących jego zmianę w użytek rolny. Organy administracji nie mogą go w tym zastępować.

Czy remont szpitala to zadanie dla związku międzygminnego?

Czy można przekazać w drodze porozumienia administracyjnego zadania polegające na wykonaniu prac adaptacyjnych budynku, nawet jeśli jest w nim prowadzona działalność lecznicza?

Jak znaleźć pracę w instytucjach UE?

Do konkursu otwartego może przystąpić każdy obywatel państwa członkowskiego UE, po spełnieniu określonych warunków. Pozytywny wynik konkursu nie daje jednak gwarancji natychmiastowego zatrudnienia.

Kazus Szmydta. Wypadek przy pracy sądownictwa administracyjnego czy pytanie o jego sens?

Polska mogłaby być lepszym krajem. Może to się stać tylko wtedy, gdy całe NSA zrozumie że ma być, idąc za słowami Profesor Ewy Łętowskiej, tarczą dla obywatela przed mieczem władzy. A sprawa Szmydta to czarna kartka dla tego sądu.