Tag:

Prawo Administracyjne

Pies niczym broń palna lub nóż

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia. Warto też pamiętać, że w ocenie karnistów pies może zostać uznany za niebezpieczny przedmiot, zwłaszcza jeśli obrażenia, do jakich może doprowadzić jego atak, są podobne w skutkach do użycia broni palnej lub noża.

Jak założyć spółdzielnię energetyczną w gminie

Utworzenie w gminie spółdzielni energetycznej pozwala w znacznym stopniu uniezależnić ją od zewnętrznych dostawców energii oraz wygenerować realne oszczędności zarówno w budżecie gminy, jak i w budżetach jej mieszkańców. W tym także przedsiębiorców.

Zarządzenia pokontrolne w ochronie środowiska

Sąd administracyjny nie bada legalności ustaleń faktycznych zawartych w protokole kontroli, ponieważ wtedy przedmiotem kontroli nie byłoby zarządzenie pokontrolne, ale dokument w postaci protokołu kontroli.

TK uznał, że prawo do sądu nie jest absolutne

Związanie sądu administracyjnego wyrokiem karnym ws. innej osoby niż ta, której dotyczy postępowanie, jest zgodne z konstytucją.

Sąd: Darowizna od parafii wymagała zgody radnych

Nieodpłatne przejęcie nieruchomości jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a zatem wymaga akceptacji rady gminy w formie uchwały.

Syn podrzucił groźne odpady na działkę matki - kto zapłaci za usunięcie?

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył decyzję burmistrza o nakazie usunięcia odpadów przez właścicielkę działki, która nie była świadoma, że są tam składowane. Kobieta ma zapłacić 130 tys. zł za ich wywóz, a nie ma z czego.

Fikcyjny ojciec w akcie urodzenia. RPO: czasy się zmieniły, poprawmy przepisy

Rubryka „ojciec” w akcie urodzenia dziecka nie może pozostać pusta. Jeśli matka nic tam nie wpisze, urzędnik wpisze fikcyjne dane. Do RPO wpływają skargi na tę dopuszczoną przez prawo praktykę. Marcin Wiącek ma propozycję zmiany przepisów.

Prawomocny wyrok i ponowne rozstrzygnięcie

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zmierza do ponownego rozpatrzenia sprawy prawomocnie zakończonej, ale jest to możliwe dopiero po obaleniu prawomocnego orzeczenia sądowego.

Konieczność kontrasygnaty skarbnika

- Kontrola RIO wykazała naruszenie związane z brakiem kontrasygnat skarbnika gminy na umowach dotacji zawieranych w wyniku konkursów w trybie ustawy o pożytku publicznym (kultura, ratownictwo itp.). Czy faktycznie jest to błąd? Czy nie chodzi tylko o zobowiązania kredytowe czy pożyczkowe – pyta wójt.

Jak wnieść odwołanie w sprawie administracyjnej

Wniesienie odwołania stanowi istotne działanie procesowe strony, którego celem jest zmiana lub kontrola niekorzystnej decyzji organu pierwszej instancji.